Günther Leonhardt
Günther Leonhardt

Günther Leonhardt

Forskare
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
gunther.leonhardt@ltu.se
0920-493403
R109 Luleå

Günthers forskning fokuserar på matematisk modellering av urbana avloppssystem. Pågående aktiviteter behandlar hydrologiska frågeställningar kring urbana grönområden och grön infrastruktur samt problem med urban dränering i områden med kallt klimat, och inkluderar även omfattande fältmätningar. Tillämpningen av metoder för  modellkalibrering och analys av osäkerheter är en viktig del av Günthers forskning.

Fokus för sin doktorsavhandling (University of Innsbruck, Österrike) var tillämpningen av modeller som mjukvarusensorer i avloppssystem och urbana avrinningsområden. Det berörde även frågor som rörde modelleringsapplikationer i realtid. Som forskare på LTU bedriver Günther projekt inom dagvattenmodellering, med fokus på gröna urbana områden och grön infrastruktur. Dessutom är/var han inblandad i studier och projekt avseende förbättring av dagvattenkvalitet i gräsbevixna diken, modellering av ytvattnets kvalitet, utvärdering av vattenfotavtryck och utveckling av mjukvara. Utöver hans arbete med urban vattenhantering har Günther erfarenheter av ytvattenmodellering i syfte att hantera översvämningsrisker och floders morfologi och ekologi.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Event selection and two-stage approach for calibrating models of green urban drainage systems (2020)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 24, s. 869-885
Manuskript (preprint)

Calibration event selection for green urban drainage modelling (2019)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Artikel i tidskrift

Processes improving urban stormwater quality in grass swales and filter strips (2019)

A review of research findings
Gavric. S, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 669, s. 431-447
Konferensbidrag

Selection of Calibration Events for Modelling Green Urban Drainage (2019)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Ingår i: New Trends in Urban Drainage Modelling, UDM 2018, s. 608-613, Springer, 2019
Konferensbidrag

Towards using soil water content observations for calibration of distributed urban drainage models (2019)

Broekhuizen. I, Rujner. H, Roldin. M, Leonhardt. G, Viklander. M
Paper presented at : NOVATECH 2019