Kontakta oss

Anställda - VA-teknik

Ämnesföreträdare

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634

Adjungerad professor

Jiri Marsalek

Marsalek, Jiri - Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Gästprofessor

Lundy, Lian - Gästprofessor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Biträdande professor

Godecke-Tobias Blecken

Blecken, Godecke-Tobias - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309

Universitetslektor, biträdande

Inga Herrmann

Herrmann, Inga - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528

Österlund, Helene - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492294

Forskare

Gunther Leonhardt

Leonhardt, Gunther - Forskare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493403

Post doktor

Ahmed Al-Rubaei

Al-Rubaei, Ahmed - Post doktor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492353

Doktorand

Alexandra Andersson-Wikström

Andersson-Wikström, Alexandra - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493078
Rum: L230 - Luleå»
Ico Broekhuizen

Broekhuizen, Ico - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493570
Snezana Gavric

Gavric, Snezana - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491279
Katharina Lange

Lange, Katharina - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493264

Lindfors, Sarah - Doktorand, Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493222
Joel Lönnqvist

Lönnqvist, Joel - Doktorand, 1:e Forskningsingenjör

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493624
Ivan Milovanovic

Milovanovic, Ivan - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493968
Fredrik Nyström

Nyström, Fredrik - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493538
Youen Pericault

Pericault, Youen - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493528
Laila Soeberg

Soeberg, Laila - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493059
Brenda Vidal

Vidal, Brenda - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493574
Arya Vijayan

Vijayan, Arya - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492135

Forskningsing 1:e

Hamann, Frieder - Forskningsing 1:e

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491242
Kerstin Nordqvist

Nordqvist, Kerstin - Forskningsing 1:e

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491635

Forskningsassistent

Oleksandr Panasiuk

Panasiuk, Oleksandr - Forskningsassistent

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491656
Hendrik Rujner

Rujner, Hendrik - Forskningsassistent

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491028

Projektkoordinator

Lena Goldkuhl

Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator, Fil.dr

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893
Rum: L203 - Luleå»

Projektledare

Marklund, Stefan - Projektledare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491057

Övrig personal

Ashley, Richard -

Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sylvia Kowar

Kowar, Sylvia - Koordinator

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491473