Jiri Marsalek
Jiri Marsalek

Jiri Marsalek

Adjungerad professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Jiri Marsalek är delaktig i forskningen om dagvattenkvalité och behandling. Han är en adjungerad professor på LTU.

Hans huvudarbetsgivare är Environment Canada,  Burlington, ON, Canada.

Jiri Marsalek innehar bland annat en hedersdoktorstitel från LTU (2006).

Publikationer

Artikel i tidskrift

The pollution conveyed by urban runoff (2020)

A review of sources
Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 709
Artikel i tidskrift

Building surface materials as sources of micropollutants in building runoff (2019)

A pilot study
Müller. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 680, s. 190-197
Artikel i tidskrift

Calibration event selection for green urban drainage modelling (2019)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Hydrology and Earth System Sciences Discussions
Rapport

Kunskapssammanställning (2019)

Dagvattenkvalitet
Viklander. M, Österlund. H, Müller. A, Marsalek. J, Borris. M
Artikel i tidskrift

Laboratory Melting of Late-Winter Urban Snow Samples (2019)

The Magnitude and Dynamics of Releases of Heavy Metals and PAHs
Vijayan. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 230, nr. 8