Hoppa till innehållet

Laboratorium och fält

Publicerad: 5 september 2018

VA-teknik bedriver i huvudsak tillämpad forskning som sker i både laboratorium och fält. Miljölaboratoriet med tillhörande försökshall och försöksgård ger möjlighet till analysarbete, samt försök i laboratorie- och pilotskala. VA-teknik har vid behov även möjlighet att nyttja Strömningsläras laboratorium för försök. Miljölaboratoriet och försökshallen nyttjas även vid laborativa moment i de VA-kurser som ges för studenter inom Miljö och Vatten.

För studier i fält har vi ett specialutrustat fordon, ”Labbomobil” för transport av utrustning. Skåpdelen är även utrustad med bänkytor där man kan utföra laboratoriearbete direkt i fält såsom filtrering av prov, påfyllning av provflaskor och även utföra enklare analyser, till exempel pH, konduktivitet, TSS och turbiditet.

Vår utrustning för provtagning och mätningar i fält:

 • Portabla provtagare ”ISCO 6712” som kan styras på tid, flöde och händelse
 • Portabla flödesmätare ”ISCO 2150” area/hastighet, mäter både hastighet och nivå för att beräkna flöde i öppna kanaler eller rör
 • Interface modul ”ISCO 2105” för loggning av data t.ex. pH, konduktivitet och turbiditet
 • Utrustning för spårämnesförsök (Rhodamin) ”YSI 600OMS”
 • Flödesmätare ”Hydro-Bios RHCM” för öppna kanaler och vattendrag
 • Sedimentprovtagare ”Kajak” för bottenprovtagning i dammar och recipienter
 • Vattenprovtagare ”Ruttnerhämtare”
 • Jordprovtagare ”GeoSampler” för lättare jordar, ängar och gräsmattor
 • Snöprovtagare ”SWE Coring Tube”
 • ”MPD Infiltrometer” för mätning av infiltrationskapacitet i jord
 • Nederbördsmätare ”Geonor” placerade på Porsön i Luleå och Solbacken i Skellefteå
 • Klimatkammare "QUV accelererad vädersimulator"

Maria Gelfgren, Forskningsing 1:e

Telefon: 0920-491428
Organisation: VA-teknik, Geovetenskap och miljöteknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser