Hoppa till innehållet
SPN10
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

10th International Conference on Sewer Processes and Networks

Publicerad: 18 oktober 2022

SPN (Sewer Processes & Networks) konferensen som arrangeras vart tredje år, hölls senast i Graz, Österrike den 24 – 26 augusti 2022. Från Dag&Nät deltog Annelie Hedström, Ico Broekhuizen och Emmanuel Okwori.

Emmanuel presenterade några preliminära resultat från en pågående studie där han undersöker metoder som bygger på grafteori, klusteranalys och geografiskt viktad regression för att underlätta beslut om var redundanser kan inkluderas i avloppsnät för att öka förmågan att hantera avloppstopp.

Några höjdpunkter från konferensen var att få se den pågående utvecklingen av sensorer och provtagningstekniker. Det var även intressant att ta del av hur avloppsvattenbaserad epidemiologi kan utvecklas för att ge representativa resultat. Användningen av prisvärda kameror för att övervaka fettackumulation i pumpstationer presenterades likväl som att göra rörinspektioner genom 3D-skanningar med elektrisk tomografi från markytan.

 

Emmanuel Okwori

Emmanuel Okwori, Doktorand

Telefon: 0920-493311
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser