Hoppa till innehållet

18 olika typer av plantor testas i biofilterexperiment

Publicerad: 19 juni 2017

Katharina Lange, doktorand i VA-teknik, arbetar med att utveckla, utvärdera och jämföra olika biofilteranläggningar. I hennes senaste projekt kommer 18 olika typer av plantor användas i samma typ av biofilter för att undersöka vilken som fungerar bäst i vårt kalla klimat.

Biofilter är en teknik för dagvattenrening där vattnet renas genom att perkolera genom ett växtbevuxet filtermaterial. Eftersom det är en behandlingslösning som kräver relativt litet utrymme används ofta biofilter i stadsmiljöer. Där bidrar de inte bara till en förbättring av vattenkvaliteten utan också med estetiska värden.

– Jag planterar de olika växtsorterna i lika stora och höga plaströr. Sedan kommer de att utsättas för samma typ av förorenat dagvatten och på så sätt kan jag göra en analys av vilken eller vilka plantor som fungerar bäst i biofilter, säger Katharina Lange.

De lämpligaste plantorna måste också vara tåliga mot kyla, torka, skyfall och blåst för att minska underhållskostnaderna för den biofilteranläggning där de skall användas.

– Plantorna ska inte gödslas, vi undersöker vilka som är bäst anpassade till näringsförhållanden i biofiltret, avslutar Katharina Lange.

Detta projekt är finansierat av forskningsrådet Formas - ett statligt forskningsråd, verksamheten finansieras av anslag från Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet.

Godecke-Tobias Blecken

Blecken, Godecke-Tobias - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394
Katharina Lange

Lange, Katharina - Postdoktor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493264

Taggar