Hoppa till innehållet
LTU-VA-Teknik-20-ar-Framtidens-VA-2013b.JPG

20-års jubileum med konferens

Publicerad: 7 januari 2014

Forskningsgruppen inom Vatten- och Avloppsteknik, VA-Teknik, vid Luleå tekniska universitet firade 20-år som forskningsämne med en konferens: "Framtidens VA - utmaningar och möjligheter". Drygt 130 personer deltog under konferensens två dagar.

Efter några ord om det som varit, fokuserades snabbt på VA-branschens framtida utmaningar. Bl a diskuterades rening av dagvatten (regn- och smältvatten), VA-branschens organisering och behovet av samordning, hälsa och dricksvatten, samt hur samhället ska uppnå de vattenrelaterade miljömålen. Bland talarna märktes Naturvårdsverkets GD Maria Ågren, Daniel Hellström, Utvecklingsledare på Svenskt Vatten, samt Elisabeth Kvarnström, Urban Water Management, samtliga tidigare studenter vid LTU.

- Det är verkligen jättekul att vi har lyckats locka så intressanta föreläsare, samt att gensvaret från VA-branschen har varit så positivt, säger Sylvia Kowar, projektkoordinator vid LTU.

Förutom inbjudna föreläsare presenterade VA-tekniks doktorander och seniora forskare sin forskning. Bland annat presenterade doktoranden Laila Søberg preliminära forskningsresultat från en pågående studie av rening av dagvatten med biofilter (sand och växtmaterial).

- De preliminära laboratorieresultaten visar att biofilter kan fungera väl även i vårt kalla klimat för att rena förorenat dagvatten vad gäller exempelvis koppar och andra metaller, men att under vissa förhållanden kan biofiltren t o m generera föroreningar, såsom kväve och lösta metaller. En avgörande faktor verkar saltanvändning vara, dvs. resultaten tyder på att vi bör undvika saltning av vägar i närheten av biofilter, säger Laila Søberg.

VA-teknik vid LTU - 20 eller 35 år?

En viss förvirring rådde kring huruvida forskningen inom VA-teknik verkligen endast funnits i 20 år vid LTU. VA-tekniks professor Maria Viklander förklarade hur det förhåller sig.

- Även om Erik Särner vad den förste som anställdes inom VA-området på LTU för 35 år sedan, är det 20 år sedan rektor inrättade VA-teknik som forskningsämne. Fast det är klart, om vi väljer att anse att VA-teknik är 35 år, så får vi ju anledning att fira 40-årsjubileum om fem år!

Läs mer om konferensen