Hoppa till innehållet
vattenforskarskolan
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Aktuellt inom Vattenforskarskolan hösten 2021

Publicerad: 17 november 2021

Vattenforskarskolans verksamhet fortsätter. För närvarande är 74 doktorander inskrivna och 20 personer har tagit examen sedan Vattenforskarskolan startade.

Under hösten har tre kurser givits. En kurs handlade om membranreningsteknik och anordnades av VA-teknik Södra. En annan kurs om risker och riskhantering som anordnas av DRICKS håller nu på att avslutas.

Tidigare under hösten gavs kursen Provtagning och mätningar i urbana vattensystem, av Dag&Nät. Tretton doktorander och två yrkesverksamma följde kursen. Första dagen fokuserades på vad man ska tänka på när man planerar en provtagning, tex rörande provtagningsvolymer, typer av flaskor etc i relation till vad syftet är med provtagningen. Även kontinuerliga mätningar berördes. Kursens andra dag var helt vigd åt praktiskt arbete. Automatiska provtagare programmerades och kursdeltagarna fick lära sig vilka fel man bör undvika. Olika typer av flödesmätning testades, både för naturliga vattendrag och självfallsledningar. Sista dagen fick kursdeltagarna lära sig mer om proportionell provtagning och vad som blir skillnaden med tids-, flödes- och volymsproportionell provtagning. Slutligen fick kursdeltagarna lära sig mer om hur man ska hantera dataserier som erhållits från kontinuerliga mätningar och hur osäkerheter i data kan hanteras.

- Jag tycker att kursen hade en mycket lärorik kombination av teori och praktik med labbar, vilket för mig både ger bättre förståelse och blir lättare att minnas. Kursen beskrev på ett väldigt bra sätt hur många och hur olika faktorer kan påverka resultatet både avseende flödesmätningar och provtagning och hur dessa kan beaktas, berättar Anna Bellner, VA-ingenjör på Nodra AB i Norrköping.

Alla kurser inom Vattenforskarskolan är öppna för yrkesverksamma. Under året har Vattenforskarskolans styrgrupp tillsammans med en representant från Svenskt Vatten utvecklat formerna för kurserna för de yrkesverksamma. Om man specifikt jobbar med frågeställningar som tas upp i Vattenforskarskolans kurser har de flesta mycket stort utbyte av kurserna och ska inte rädas att kurserna går på engelska. Viss förberedelse, tex att läsa någon artikel eller göra en övning innan, kan krävas. Däremot behöver yrkesverksamma inte genomföra någon examination efter kursträffarna. Det räcker med att vara aktiv under lektionerna.

Under våren 2022 kommer tre kurser att erbjudas. Dag&Nät ansvarar för kursen Dagvatten. Sweden Water Research ger kursen Management in the Water Sector. VA-teknik Södra kommer att ge kursen Populärvetenskapligt skrivande (på svenska).

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser