Hoppa till innehållet
dagvatten
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Anmäl dig till kursen Dagvatten som ges online 22-24 februari 2022

Publicerad: 17 januari 2022

Det är hög tid att anmäla sig till kursen Dagvatten som går av stapeln i februari. På grund av pandemin ges kursen online på distans.

Den här kursen behandlar dagvatten i stadsområden med fokus på hållbar, modern dagvattenhantering, inklusive blå-grön infrastruktur.

Frågor som kommer att belysas är dagvattnets kvantitet och kvalitet, dagvattensystem och anläggningar samt deras funktion och dimensionering. Utöver dessa tekniska inslag behandlar kursen dagvatten i planeringen och ekosystemtjänster som blå-grön infrastruktur kan tillhandahålla. I kursen introduceras datormodeller som kan användas för modellering av dagvattensystem.

Kursen omfattar ett tredagarsmöte med föreläsningar, diskussioner och övningar. De två första dagarna är inriktade på att introducera dagvattenhantering inklusive drivkrafter, utmaningar och möjligheter. Dagvattenflöden/volymer och kvalitet diskuteras. Ett fokus kommer att ligga på blå-grön infrastruktur för dagvattenhantering. Den tredje dagen ges deltagarna en inblick i datoriserade modelleringsverktyg som SWMM och StormTac.

Godecke Blecken, Dag&Nät ansvarar för kursen och bidrar med sina kunskaper om blå-grön infrastruktur. Ico Broekhuizen och Heléne Österlund medverkar också i kursen och bidrar med sina kunskaper om dagvattenmodellering respektive dagvattenkvalitet.

 

Kontakt

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493570
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Heléne Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser