Hoppa till innehållet

Attract - Slutkonferens i Kiruna

Publicerad: 5 juni 2018

Det stora, tvärvetenskapliga forsknings- och innovationsprojektet ”Attract – Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat” avslutades med en slutkonferens i Kiruna den 30-31 maj 2018, där ett axplock av de resultat som tagits fram gemensamt av parterna presenterades.

Attract inleddes redan i februari 2011 med en workshop, där behovsägarna Gällivare kommun, Kiruna kommun och LKAB lyfte fram de utvecklingsbehov som de då såg med anledning av de pågående samhällsomvandlingarna.

Attract - Slutkonferens i Kiruna

Med de identifierade behoven som utgångspunkt bildades sedan ett konsortium bestående av ytterligare 20-talet parter, inklusive sex forskningsämnen vid Luleå tekniska universitet. Dessa parter har sedan gemensamt utvecklat en rad innovativa lösningar, där det mest omtalade är byggandet och utvärderingen av Sveriges nordligaste passivhus, det s.k. 7:e huset. Huset är bland annat försett med två olika gröna tak, vars växtlighet, funktion, m.m. har utvärderats av doktoranden Joel Lönnqvist.

Attract - Slutkonferens i Kiruna

Andra lösningar inkluderar exempelvis innovativ ledningsförläggning i kallt klimat, automatisk projektering av hållbara byggnader, grön-, blå- och vitstrukturplan där även den vita strukturen snö ses som en tillgång i staden, utformning samt utvärdering av ett flyttbart äldreboende, samt hur social inkludering kan öka en stads attraktivitet.

Den innovativa ledningsförläggningen som innebär samförläggning av VA och fjärrvärme har utvärderats av doktoranden Youen Pericault
tillsammans med forskare från Energiteknik från LTU.

Attract - Slutkonferens i Kiruna

Projektets budget, sett över hela projekttiden, omfattade drygt 70 miljoner, varav Vinnova bidrog med drygt 30 miljoner och de övriga parterna bidrog med resten. Mer information om Attract finns här: www.ltu.se/attract

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634
Lena Goldkuhl

Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893