Hoppa till innehållet
Stadsomvandlingen i Malmfälten
Stadsomvandlingen i Malmfälten ämne i forskningsprojektet Attract. Foto Kjell-Åke Halldén Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Attraktiv forskning får mer pengar

Publicerad: 17 november 2014

Forskning vid Luleå tekniska universitet, med direkt koppling till samhällsomvandlingarna i Gällivare och Kiruna, får ytterligare 20 miljoner kronor av forskningsfinansiären VINNOVA. Det är FoU-projekt som tidigare nått goda resultat ges ny finansiering. Ett sådant är ”Attract” vid Luleå tekniska universitet.

Projektet Attraktiva och hållbara livsmiljöer i kallt klimat (Attract), som Luleå tekniska universitet är projektledare för, får fortsatt stöd av VINNOVA för att vidareutveckla och testa lösningar i större skala. Siktet är inställt på att göra det möjligt att bygga hållbara, attraktiva lågenergihus och utemiljöer i kallt klimat, bland annat så kallade passivhus.

- Vi är jätteglada att vi nu får fortsätta det långsiktiga arbetet med att gemensamt med kommunerna och företagen utveckla varor och tjänster för attraktiva och hållbara samhällen i kallt klimat. T.ex. kommer vi att utvärdera världens nordligaste passivhus, som har byggts i Kiruna som ett direkt resultat av det konsortium som skapats inom Attract. I Gällivare kommer vi bl.a. att gemensamt utveckla en s.k. vitplan, för att bättre kunna planera städer för vinterförhållanden, säger Lena Goldkuhl, projektkoordinator.

Attract omfattar sociala, ekonomiska, ekologiska och tekniska aspekter av hållbart samhällsbyggande med siktet på attraktivt och hållbart boende i kallt klimat.

- Det roligaste med projektet är att ett stort antal parter gemensamt arbetar för att åstadkomma detta. Ett 40-tal forskare från universitetet, ett 20-tal företag samt Gällivare och Kiruna kommuner medverkar i projektet, säger Lena Goldkuhl.