Hoppa till innehållet
Små avlopp. Hur klimatsmarta är våra turistanläggningar?
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bättre avlopp på landsbygden

Publicerad: 18 januari 2019

I norra Skandinavien är många fastigheter inte kopplade till det kommunala vatten- och avloppssystemet och använder enskild avloppsrening. I ett nytt projekt undersöks hur väl dessa små reningssystem fungerar, vilken miljöpåverkan de har, hur reningen kan förbättras och vilka alternativa system som kan tänkas användas.

Små avloppsanläggningar ska rena avloppet från organiska syreförbrukande ämnen, mikroorganismer och näringsämnen. Idag är reningskapaciteten emellertid otillräcklig i många anläggningar.

– Dessa typer av anläggningar har ofta stor variation i belastning. Till exempel har turistanläggningar maximalt tryck under högsäsong vilket kan påverka reningen, säger Inga Herrmann, forskare inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

Inga Herrmann, VA-teknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg
Inga Herrmann, VA-teknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg

I detta projekt undersöks bland annat reningskapaciteten genom provtagning av anläggningar i Sverige och Finland. Anläggningarnas miljöpåverkan och föroreningstransporter bedöms sedan genom uppföljning av mark- och vattenkvalitet. Alternativa lösningar som möjliggör återvinning av energi och näringsämnen analyseras.

– I Sverige, Finland och Norge är reglerna kring de små avloppen delvis liknande men det finns också tydliga skillnader. I detta projekt vill vi genom samarbete av olika aktörer dela erfarenheter och kunskap mellan de nordiska länderna, säger Inga Herrmann.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser