Hoppa till innehållet
Katharina Lange, plantering av plantor för biofilterförsök
Katharina Lange, plantering av plantor för biofilterförsök Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bättre förståelse för varierande reningsförmåga av metaller i biofilter

Publicerad: 17 juni 2020

Den 3 juni 2020 presenterade Katharina Lange sin licentiatuppsats med titeln "Behandling av partikulära och lösta metaller i dagvattenbiofilter" vid LTU. Diskussionsledare var Danielle Dagenais från Université de Montréal, Kanada. Examinator var Maria Viklander.

Syftet med Katharinas licentiatstudier var att bidra till en bättre förståelse för varierande prestanda när det gäller rening av totala och lösta metaller i dagvattenbiofilter. De faktorer som undersöktes var växtart, torkningstid och saltpåverkan. Med hjälp av en ny analysmetod undersöktes också reningseffekten av biofilter på sant lösta metaller. De mest intressanta resultaten av studien var att valet av växtarter kan ha ett signifikant inflytande på biofilter och deras förmåga att rena metaller i dagvatten. Med rätt val av växter kan även de negativa effekterna av torra perioder kompenseras. Dessutom fann Katharina att kolloidala och sant lösta metallfraktioner är vanligare i utloppet från biofilter än i inflödet och att förekomst av salt i dagvatten påverkade storleken av metallfraktionerna i inflödet i högre grad än i utflödet.

Katharina Lange

Katharina Lange, Postdoktor

Telefon: 0920-493264
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser