Hoppa till innehållet
Emma Lindberg och Anna Rost Foto: Privat
Emma Lindberg och Anna Rost Foto: Privat Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Behandling av latrinavfall med urea och kalk

Publicerad: 12 september 2018

Emma Lindberg och Anna Rost har genomfört en studie i Uganda med syfte att undersöka hur man kan behandla latrinavfall med bränd kalk respektive urea. De har både tittat på patogenavdödning i slammet och själva genomförbarheten av att implementera ett sådant reningssystem.

Resultaten från studien visade på att både kalk och urea hade en avdödande effekt på såväl E. Coli, och bakteriofager som Ascarisägg i slammet. Även att enbart torka slammet hade en avdödande effekt på patogenerna, men inte lika stor. Vid försöksperiodens slut fanns fortfarande mätbara halter av Ascarisägg. Troligen skulle halten ha minskat ytterligare ifall behandlingstiden varit längre.

– Att implementera urea- eller kalkbehandling av latrinavfall begränsas i första hand av kostnaderna. Däremot visade en kostnadsberäkning att ureabehandlingen är betydligt billigare än behandling med bränd kalk, som dock är en mer beprövad teknik, säger Anna Rost.

Studien visade också att kalkbehandlingen var svårare att genomföra i praktiken eftersom själva inblandningen av kalk i slammet var beroende av fukthalten i slammet.

– Ju torrare slammet var, desto svårare var det att få en jämn inblandning; säger Emma Lindberg.

Detta är viktigt så att det inte uppkommer zoner i slammet där patogener inte avdödas och som i ett senare läge kan återinfektera slammet.

 

Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309