Hoppa till innehållet
Mårten Winkler
Mårten Winkler Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Biologisk råvattenbehandling med avseende på järn och mangan

Publicerad: 26 juni 2017

Mårten Winkler som läst Miljö och Vatten på civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik på LTU har nu färdigställt sitt examensarbete. Det handlar om biologisk behandling av råvatten med avseende på järn och mangan.

Arbetet har genomförts i samarbete med Vatten & Miljöbyrån och Bodens kommun. Ett pilotfilter med expanderad lera startades upp och började belastas med råvatten och utvärderades därefter under ca 3 månader. En jämförelse gjordes också med det befintliga biologiska diskfiltret.

När väl de biologiska processerna var etablerade i pilotfiltret, visade filtret på en hög reningsförmåga och avlägsnade mer än 95% av både järn och mangan. I det befintliga filtret var däremot avskiljningen medioker under samma tidsperiod och järn respektive mangan avskiljdes till drygt 11% respektive 5%. Uppstartstiden för pilotfiltret med expanderad lera var ungefär en vecka för järnoxidationen medan den var betydligt längre, närmare 70 dagar, för manganoxidationen. Resultaten visade också att det är praktiskt möjligt att erhålla goda reningsresultat avseende järn och mangan trots att temperaturen (cirka 6,5°C) och halten löst syre (generellt mellan 1,5 och 5mg/l) vara låga. Eftersom denna rening kunde ske utan ytterligare kemikalietillsats, förutom den expanderade lera som filtret fylls med, och utan kraftig luftning måste detta ses som ett mera hållbart reningsalternativ, särskilt med avseende på manganreduktion.

Mårten Winkler har nu avslutat sina studier vid Luleå tekniska universitet och börjat som konsult på ÅF – Vatten & Miljöbyrån.

För den som vill läsa Mårtens Winklers rapport går den att ladda ner här:

Inga Herrmann

Herrmann, Inga - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309

Taggar