Hoppa till innehållet

Branschdag och seminarium - Dagvatten

Publicerad: 6 mars 2022

Den 24 februari 2022 genomfördes det årliga seminariet för studenter och yrkesverksamma i VA-branschen. Efter nästan två år av seminarier på distans anordnades detta event på plats på LTU med några talare och även externa åhörare på distans.

Årets tema var dagvatten och vi fick höra många inspirerande presentationer. Matthias Borris, Trafikverket talade om dagvattenanläggningar och dess utmaningar för statliga vägar. Tim Delshammar, VA SYD gav en presentation med rubriken ”Allt vi vet att vi inte vet och som vi skulle vilja veta i vår strävan att rädda världen”, dvs. om de kunskapsluckor som fortfarande finns rörande dagvatten.

Gustav Josefsson Köhler, Sweco, berättade om dagvattenhantering i den industriella omställningen som nu sker i norra Sverige. Hendrik Rujner och Lovisa Renberg, AFRY, presenterade en Grön-blå-vit plan för Dundrets skidresort. Johanna Winberg, Tyréns, berättade om proaktiv skyfallshantering med konceptet SKAI.

Hur det är att arbeta med dagvattenfrågor i praktiken talade Hanna Malmström, Ramböll om. Slutligen gav Katharina Lange och Snezana Gavric från LTU var sin presentation om rening av mikroplaster från dagvatten samt metaller i sediment från dagvattendammar.

Till seminariet kom 92 deltagare, varav ca 40 studenter från civilingenjörsprogrammen Väg- och vattenbyggnad samt Naturresursteknik. Några deltog online med Zoom medan de flesta kom till LTU. Det märktes på plats att alla var glada för att kunna träffas i ett socialt sammanhang igen!