Hoppa till innehållet
DRIZZLE
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

DRIZZLE beviljas ytterligare fem år

Publicerad: 12 december 2022

Efter en internationell, oberoende granskning av verksamheten är vi glada att kunna meddela att VINNOVA har tilldelat DRIZZLE - Centrum för dagvattenhantering ytterligare fem års finansiering av excellent, behovsdriven forskning och utveckling av innovativa dagvattenlösningar.

Förutom att ge möjlighet till fortsättning av DRIZZLE:s aktiva program av forskning inom dagvattenkvalitet och -kvantitet, möjliggör denna finansiering även forskning inom nya områden som big data, artificiell intelligens och sensorer.

Vi välkomnar också varmt de nya samarbetsparterna Växjö kommun och Uponor.

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634