Hoppa till innehållet

DRIZZLE-kickoff

Publicerad: 15 mars 2018

Den 15-16 januari var det äntligen dags för DRIZZLE:s kickoff med samtliga parter. Ett drygt femtiotal deltagare från 10 olika organisationer träffades lunch-till-lunch i Stockholm, för att lära känna varandra, få en gemensam bild av vad vi ska göra tillsammans, och även påbörja det gemensamma arbetet inom DRIZZLE.

Första dagen inleddes med att Lena Eckerdal Rimsten, ansvarig för Vinnovas kompetenscentrumprogram, berättade vad Vinnova förväntar sig från de projekt som de medfinansierat, inklusive DRIZZLE. Sedan presenterade Maria Viklander, DRIZZLE:s centrumföreståndare, vad vi har lovat att göra tillsammans, dvs. forskning med utgångspunkt i tre områden: 1) dagvattenkvalitet, 2) dagvattenkvantitet, samt 3) kombinationen kvalitet/kvantitet. Paula Wennberg, LTU berättade sedan om vikten av jämställdhetsintegrering i forskningsprojekt, samt redovisade vad vi har lovat kring detta inom DRIZZLE.

Därefter fick representanter från de deltagande parterna presentera sina intressen och insats i DRIZZLE. Efter det hölls en samverkansworkshop där samtliga deltagare bl.a. fick komma med sina synpunkter på hur samarbetet inom DRIZZLE bör organiseras. Dagen avslutades med en gemensam middag.

Eftersom dagvattenutmaningar relaterade till Riddarfjärden i Stockholm kommer att användas som utgångspunkt för delar av DRIZZLE:s forskningsarbete inleddes dag två med en workshop kring detta, under ledning av Tyréns. Tyréns berättade om sitt pågående arbete med det lokala åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden. Därefter berättade Stockholm Stad om sitt arbete med Rålambshovsparken. Sedan fick deltagarna arbeta i mindre grupper för att komma med förslag på tänkbara dagvattenlösningar i anslutning till Riddarfjärden, ange förutsättningar för att kunna realisera dem, samt identifiera möjliga forskningsfrågor. Arbetet har sammanfattats i en rapport som finns att ladda ned här.

Centrumkoordinerare

Lena Goldkuhl

Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893
Kateryna Utkina

Utkina, Kateryna - Forskare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491287

Taggar