Hoppa till innehållet
DRIZZLE SWE

DRIZZLE rekommenderas få fortsättning

Publicerad: 20 juni 2022

Efter 5-årsutvärderingen av de 8 kompetenscentrum som startade under 2017 har Vinnova fattat ett inriktningsbeslut om att fortsätta finansiera ”DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering” under ytterligare 5 år.

Det formella beslutet om fortsatt finansiering fattar Vinnova senast den 31 oktober 2022.

– Vi är oerhört glada, stolta och tacksamma över att vi är ett av de 6 kompetenscentrum som har rekommenderats att få fortsätta i ytterligare 5 år. Vi ser fram emot att tillsammans få fortsätta ta oss an de stora utmaningar som våra samhällen står inför, säger professor Maria Viklander, centrumledare DRIZZLE.

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lena Goldkuhl

Lena Goldkuhl, Projektkoordinator

Telefon: 0920-492893
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser