Hoppa till innehållet

DRIZZLE:s Partsstämma 2018

Publicerad: 1 september 2018

Den 28-29 augusti ägde DRIZZLE:s Partsstämma rum. Ca 35 personer från DRIZZLE:s partnerorganisationer samlades på Luleå tekniska universitet för att bl.a. avhandla pågående och planerade gemensamma forskningsprojekt. Dagen inleddes med en presentationsrunda, eftersom det fanns en del nya deltagare i rummet.

Därefter presenterade Maria Viklander, professor i VA-teknik och Centrumledare, hur långt arbetet inom DRIZZLE har kommit. Annelie Hedström, bitr professor i VA-teknik, presenterade sedan den nationella Vattenforskarskolan, där doktorander från bl.a. LTU deltar. Hon berättade att en del av kurserna inom forskarskolan även är öppna för yrkesverksamma – för mer info se http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/  

Därefter presenterade de doktorander och seniora forskare som åtminstone till viss del finansieras av DRIZZLE sin forskning. Det blev en kavalkad av tolv presentationer på tre teman, dvs. dagvattenkvalitet, dagvattenkvantitet, respektive integrerade dagvattenlösningar. Därtill presenterade Peter Rosander, VA-teknik, det rullande labb som DRIZZLE har tillgång till, den s k Labbomobilen.

DRIZZLE Workshop Aug 2018 Foto: Richard Renberg
DRIZZLE Workshop Aug 2018 Foto: Richard Renberg

Mårten Berg, Vinnova, berättade sedan om vilka villkor som gäller för att kunna ansöka om det riktade forskningsbidraget till DRIZZLE:s små- och medelstora partsföretag. Efter den formella Partsstämman var det sedan dags för gemensam middag.

Dag två ägnades åt workshopar kring framtidsfrågor. Deltagarnas utvärdering var att dagarna hade varit jättebra, eftersom de gav alla en god inblick i vad som görs i DRIZZLE och angränsande forskningsprojekt, och därmed en god grund att utgå ifrån. Som en av deltagarna uttryckte det: ”Här är ju framtiden – vad bra!”

Lena Goldkuhl

Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634