Hoppa till innehållet
Deltagare i DRIZZLE partsstämma 2020.
Deltagare i DRIZZLE partsstämma 2020. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

DRIZZLE:s Partsstämma 2020

Publicerad: 26 augusti 2020

DRIZZLE:s Partsstämma ägde rum den 24 augusti – i år digitalt pga. covid-19. Dagen inleddes med en kort presentation av delar av de fältstudier som bedrivs inom DRIZZLE. Därefter presenterade sig de nya DRIZZLE-doktoranderna, postdoktorerna och professorerna för deltagarna. Därpå följde projektpresentationer.

Kelsey Flanagan talade om ”Micro pollutants in stormwater pond sediments”. Hon har undersökt organiska föroreningar i sediment från 16 olika dagvattendammar. Totalt detekterades 92 av de undersökta föroreningarna, så det kan konstateras att dagvattendammar innehåller en stor mängd föroreningar, även om antalet och mängden föroreningar naturligtvis varierar mellan dammar. Emelie Hedlund Nilsson presenterade resultat från den workshop som hon tidigare i år höll kring snöhantering. Om du vill läsa mer om workshopen se länken nedan.

Därefter förklarade Ico Broekhuizen varför 2-stegskalibrering av dagvattenmodeller är viktigt för praktiker och hur det kan användas. Dvs. förutom att 2-stegskalibrering ger en mycket kortare beräkningstid jämfört med traditionell 1-stegskalibrering, så blir därtill modelleringsresultaten mer tillförlitliga.

Godecke Blecken talade om fördelarna med kombinerad grön-/blå-/vit infrastruktur. För att skapa attraktiva, väl fungerande utemiljöer är det viktigt att redan under planeringsskedet ta hänsyn till att utemiljöerna ska vara anpassade till många olika förhållanden, såsom snö, regn, sol, vinter och sommar.

Haoyu Wei pratade om sin forskning kring sediment i dagvattenbrunnar. Han berättade bl.a. att tömningsfrekvensen för dagvattenbrunnar bör bestämmas med utgångspunkt i flera faktorer – utöver för att förhindra översvämning bör hänsyn tas till att minska risken för blockeringar orsakade av sediment, samt för att minska föroreningsbelastningen på recipienten. I en kommande studie kommer han att fokusera på att identifiera faktorer för prioritering av underhåll mellan olika dagvattenbrunnar.

Slutligen berättade Emil Eriksson, Järven Ecotech om företagets innovativa metod för att tömma sediment ur dagvattendammar, samt det forskningsprojekt som de har tillsammans med LTU. Dvs. tillsammans med forskare vid LTU undersöker de bl.a. om rejektvattnet från sedimenttömningen är tillräckligt rent, eller om det behöver behandlas ytterligare innan det transporteras tillbaka till dagvattendammen.

Kelsey Flanagan

Flanagan, Kelsey - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491284
Emelie Hedlund Nilsson

Emelie Hedlund Nilsson, Industridoktorand, Kommundoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493570
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Haoyu Wei

Haoyu Wei, Doktorand

Telefon: 0920-491728
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser