Hoppa till innehållet

DRIZZLE:s Partsstämma 2022

Publicerad: 12 oktober 2022

Den 1-2 september stod Stockholm Vatten & Avfall, Bromma värd för DRIZZLE:s årliga Partsstämma, med stort deltagande från DRIZZLE:s partnerorganisationer.

Under de två dagarna presenterades resultat från ett antal av DRIZZLE:s pågående forskningsprojekt, som sedan diskuterades i mindre grupper med deltagande från samtliga parter.

– Diskussionerna var jättebra för min kommande forskning, säger Haoyu Wei, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Bland annat fick jag förslag på möjliga framtida forskningssamarbeten, från flera av DRIZZLE:s övriga parter. Jag fick även tillgång till uppgifter som annars inte finns enkelt tillgängliga, som t.ex. Stockholms kostnad för att tömma dagvattenbrunnar.

Skyfallshanteringsplanen för Rålambshovsparken utgjorde diskussionsunderlag vid DRIZZLE:s kickoff för 5 år sedan – nu fick deltagarna möjlighet att se hur det blev i praktiken. Stockholm Vatten & Avfall arrangerade nämligen tillsammans med Stockholm stad ett mycket uppskattat studiebesök till Rålambshovsparken. Under dagarna presenterade även Thomas Bergendorff, områdesledare Hållbar samhällsbyggnad, Vinnova, aktuell information av betydelse för DRIZZLE. Dagarna avslutades med en workshop fokuserad på DRIZZLE:s framtida verksamhet.

 

Lena Goldkuhl

Lena Goldkuhl, Projektkoordinator

Telefon: 0920-492893
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Haoyu Wei

Haoyu Wei, Doktorand

Telefon: 0920-491728
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser