Hoppa till innehållet

DRIZZLE:s partsstämma 2019

Publicerad: 6 september 2019

DRIZZLE:s partsstämma ägde i år rum i centrala Stockholm med DRIZZLE-parten Tyréns som värd, under några fantastiskt fina sensommardagar i slutet av augusti. Under dagarna presenterade några av de forskare och doktorander som är knutna till DRIZZLE aktuellt från sin pågående forskning.

deltagare Drizzle partstämma

Tre internationella forskare höll varsitt föredrag, inriktade på klimatförändringar i relation till olika aspekter på dagvattenhantering, samt vilka möjligheter det erbjuder inom dagvattenområdet.

Simon Tait, professor vid University of Sheffield samt medlem i DRIZZLE:s vetenskapliga råd, berättade bl.a. att bräddningar på senare tid fått stor uppmärksamhet i Storbritannien. Under 2017 stämdes t.ex. Thames Water att betala £20,3 miljoner för stora utsläpp av orenat vatten. Därtill har regeringen beslutat att över 10 000 bräddpunkter runtom i Storbritannien ska övervakas senast 2020, samt att bräddningar helt ska vara borta år 2050.

Peter Steen Mikkelsen, professor vid DTU, Danmark, berättade bl.a. om trepunktsmetoden, som kan användas vid planering för hållbar dagvattenhantering. Förenklat sett har existerande metoder för dagvattenhantering klassificerats i tre olika nederbördskategorier. Tanken är att en kombination av metoder från de tre kategorierna ska användas vid dagvattenplanering, för att på ett hållbart sätt kunna hantera allt ifrån småregn till skyfall.

Lian Lundy, professor vid Middlesex University London samt LTU, pekade på faktorer som driver på behovet av förändring inom inte minst dagvattenområdet, samt vilka möjligheter det erbjuder. Hon lyfte även vikten av att tänka nytt – vi kan inte lösa dagens och morgondagens utmaningar genom att använda samma tankesätt som skapade dem.