Hoppa till innehållet

DRIZZLE testsite i Luleå

Publicerad: 6 december 2021

Luleå är en av testsiterna inom DRIZZLE och i dagarna så färdigställdes två pilotanläggningar för dagvattenhantering i kallt klimat.

En anläggning är en uppgradering av ett befintligt dagvattenutlopp på Storhedens industriområde som kommer att belastas med snö och studeras på dess reningskapacitet.

Den andra anläggningen ligger precis vid universitetet i Luleå och består av tre diken som fungerar som en testbädd och möjliggör forskningsstudier där parametrar som flöde, smältvatten- och snömängd kan varieras och studeras utifrån dikenas kapacitet att rena och fördröja.

Stort tack till VA-avdelningen, Luleå kommun, för arbetsinsatsen och anläggandet!

 

Emelie Hedlund Nilsson

Emelie Hedlund Nilsson, Industridoktorand, Kommundoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser