Hoppa till innehållet
WWD
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dag&Nät seminarium på Världsvattendagen 22 mars

Publicerad: 25 mars 2022

På Världsvattendagen 2022 som hade som tema ”Grundvatten: att göra det osynliga synligt” blev det uppstart för Dag&Näts nya seminarieserie inom temana Ledningsnät och Resurseffektiva Små Avloppssystem.

Ett 40-tal deltagare lyssnade på Annelie Hedström och Inga Herrmann när de berättade om hur grundvatten, avlopp och LTA-system hänger ihop. De presenterade några resultat från kunskapssammanställningen om erfarenheter av LTA-system som visade på svårigheter att dimensionera dessa system.  Resultat från en nyligen genomförd studie på avloppsflöden från drygt 300 fastigheter, som även publicerades i en HaV (Havs- och vattenmyndigheten) rapport, presenterades också och ger mer data att ha i bakhuvudet vid dimensionering av LTA-system. Budskapet att ta med var ändå att studien inte ger något svar på vilket flöde man ska utgå ifrån när man dimensionerar för utbyggnadsområden och att det kan krävas mer studier.