Hoppa till innehållet
Biofilter Sundsvall
Biofilter Sundsvall Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dagvattenbiofilter - fyra fältanläggningar på gång

Publicerad: 20 november 2018

Implementering av dagvattenbiofilter/växtbäddar ökar snabbt i Sverige. Ändå saknas kunskap om biofiltrens funktion under svenska förhållanden, såsom hur deras funktion påverkas av kallt klimat.

Genom undersökningar av fältanläggningar bidrar vi till att säkerställa att rätt dimensionerade och utformade system byggs. Detta minskar förhoppningsvis risken för kommunala investeringar i icke-fungerande anläggningar och miljörisker på grund av funktionsfel.

På VA-teknik vid LTU har under de senaste 10 åren laboratorietester av biofilter utförts för att förstå funktionen under svenska förhållanden. Dessa studier fokuserade främst på biofiltrens funktion, utveckling av filtermaterial för kallt klimat, utvärdering av hur vägsalt påverkar biofiltren, samt urval av lämpliga växter.

Baserat på resultaten från labbstudierna har nu biofilter utformats och implementerats i tre kommuner i Sverige (Sundsvall, Malmö och Stockholm). En ytterligare testanläggning kommer att byggas i Växjö. I Sundsvall är filtret byggt och utrustat för att kunna mäta dess funktion. I Malmö och Stockholm har biofiltren byggts; installation av provtagningsutrustning pågår.

Katharina Lange

Katharina Lange, Postdoktor

Telefon: 0920-493264
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser