Hoppa till innehållet
Novatech
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dagvattenhantering i fokus på Novatech konferensen

Publicerad: 21 juli 2019

I början av juli deltog Dag&Nät med sju representanter på den 10:e upplagan av Novatech, en internationell dagvattenkonferens som äger rum vart tredje år i Lyon, Frankrike.

Joel Lönnqvist höll en presentation om hur vegetation påverkar den hydrologiska funktionen hos gröna tak, Ico Broekhuizen om hur mätningar av markvatteninnehåll kan användas för kalibrering av distribuerade urbana dräneringsmodeller och Katharina Lange presenterade resultat från en studie där hon analyserat metallspeciering i utgående vatten från dagvattenbiofilter. Vidare presenterade Heléne Österlund resultat från Lovisa Renbergs examensarbete om förekomsten av mikroskräp i urban snö medan Maria Viklander presenterade Arya Vijayans studie där mikroskräp analyserats i plogvaller vid vägar med olika trafikintensitet. I posterutställningen visade Sarah Lindfors sitt arbete om koncentrationen av verkligen upplösta och biotillgängliga metaller i snösmältning och dagvatten och Godecke Blecken presenterade en studie om driftsstatus för befintliga biofilteranläggningar i Sverige.

- En av insikterna från konferensen var att infiltrationsförmågan minskar hos många dagvattenanläggningar redan vid konstruktion eftersom tunga maskiner trycker samman jorden, men att en enkel naturlig åtgärd för att avsevärt förbättra prestandan kan vara att tilsätta maskar, som luckrar upp jorden igen, säger Sarah Lindfors.

Joel Lönnqvist

Joel Lönnqvist, Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493570
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Katharina Lange

Katharina Lange, Postdoktor

Telefon: 0920-493264
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Österlund, Heléne - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492294
Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Arya Vijayan

Arya Vijayan, Doktorand

Telefon: 0920-492135
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sarah Lindfors

Sarah Lindfors, Doktorand

Telefon: 0920-493222
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser