Hoppa till innehållet
icud2021
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Diger närvaro av 15 dagvattenforskare från LTU i ICUD 2021

Publicerad: 25 november 2021

Den 24 – 28 oktober hölls ICUD 2021 (International Conference on Urban Drainage) på en online plattform från Melbourne, Australien. Forskare och VA-aktörer över hela världen samlades och presenterade sina live- eller förinspelade presentationer och diskuterade frågor efter presentationerna

ICUD anses vara den viktigaste internationella dagvattenkonferensen där de senaste forskningsresultaten och innovativ utveckling inom dagvattenområdet presenteras. 15 forskare från Dag&Nät deltog i årets upplaga, varav åtta som talare och tre som ordförande för fyra sessioner.

Godecke Blecken talade om utvecklingen av "blå-grön-vit" infrastruktur i kallt klimat, Hendrik Rujner om olika metoder för att konvertera ett begränsat antal punktmätningar till uppskattade värden för markfuktighet för alla punkter inom en dagvattenanläggning och Haoyu Wei om tidsmässiga trender i förekomsten av PAH-er i sediment från dagvattenbrunnar. Alexandra Müller jämförde tre metoder för identifiering av byggnadsmaterial som föroreningskällor. Pär Sagrelius talade om påverkan som olika utföranden av biofilteranläggningar har på miljön. Ali Beryani presenterade intra-event dynamiken vid avlägsnandet av organiska mikroföroreningar i biofilter med försedimenteringskammare medan Katharina Lange talade om anläggningarnas effektivitet på rening av mikroplast. Slutligen presenterade Lian Lundy ett beslutsstöd för prioritering av olika reningsmetoder för avrinningen från motorvägar.

Mellan konferensens huvudsessioner fanns dessutom möjlighet för deltagarna att virtuellt träffas i olika workshops och möten för kunskapsutbyten.