Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Elisabeth Kvarnström, adjungerad professor i VA-teknik. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Elisabeth Kvarnström, adjungerad professor i VA-teknik

Publicerad: 11 november 2019

Elisabeth Kvarnströms tidiga miljöintresse ledde henne till en bransch med avgörande betydelse för vårt kretslopp. Med sorterande avloppssystem är det möjligt att återföra livsnödvändiga näringsämnen från avloppsvatten till jordbruk.

Fosfor, kväve och kalium är ändliga resurser som är nödvändiga för att vi ska kunna producera mat, men när de hamnar i våra sjöar och hav leder de till övergödning. Elisabeth Kvarnström arbetar därför för att skapa en effektiv och säker återföring av näringsämnen från våra avloppssystem i städer tillbaka till jordbruket. Enligt henne är lösningen sorterande system, där resurserna i klosettvattnet separeras från övrigt avlopp och nyttjas för att skapa ett kretslopp för växtnäring. Men branschen är tekniktung och investeringarna långsiktiga, vilket kräver modiga aktörer och stora satsningar för att leda utvecklingen i en ny riktning i svenska städer.

Elisabeth Kvarnström föddes 1968 i Oxelösund. Det tidiga miljöintresset fick henne att flytta till Luleå och läsa samhällsbyggnadsteknik, den enda civilingenjörsutbildning som då hade ekologi på schemat.

Hon disputerade vid Luleå tekniska universitetet år 2001 med en avhandling om fosfors tillgänglighet i olika avloppsvattenprodukter. I dag bor hon i Strängnäs och arbetar på forskningsinstitutet RISE med att omsätta forskningsresultat till samhällsnytta. På fritiden ägnar hon sig åt träning och springer även lopp för att samla in pengar till Toaletter utan gränser, en organisation som stöttar projekt för att bygga sorterande avloppssystem i andra länder.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Elisabeth Kvarnström

Elisabeth Kvarnström, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser