Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman

Elisabeth Kvarnström ny medlem i IWA Sveriges ledningsgrupp

Publicerad: 28 november 2019

På IWA Sveriges årsmöte den 28 november i Stockholm valdes Elisabeth Kvarnström, adjungerad professor vid VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, som ny medlem till ledningsgruppen.

IWA Sveriges främsta uppgift är att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling och utbildning inom vattenområdet. Här kommer Elisabeth att bidra med sin bakgrund och forskning inom källsorterande avloppssystem, VA-planering, policy, kapacitets- och institutionell utveckling.

Elisabeth Kvarnström

Elisabeth Kvarnström, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser