Hoppa till innehållet
brunnar
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ett sätt att upptäcka vatten i fel ledning

Publicerad: 20 november 2019

Det blir många problem för samhälle och miljö när spillvatten är felkopplat till dagvattenledningar, eller när det kommer in tillskottsvatten i spillvattennätet i form av smält snö, dränerings-, grund- eller dagvatten. För att hitta de ledningssträckor eller punkter där de största problemen finns kan man använda metoder som känner av temperaturskillnader mellan spill-, dag- och tillskottsvatten.

I nummer 7 2019 av Dag&Nät:s artikelserie "Ny forskning och teknik" kan ni läsa mer om denna teknik och resultat från genomförda försök. Länk till artikeln finns nedan.

Oleksandr Panasiuk

Panasiuk, Oleksandr - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491656
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309