Hoppa till innehållet
EHN
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

European Geosciences Union 2022

Publicerad: 18 oktober 2022

Den internationella konferensen EGU 2022 (European Geosciences Union) genomfördes den 23 - 27 maj i Wien, Österrike. Konferensen är en multidisciplinär mötesplattform inom geovetenskapens olika grenar.

Sammanlagt presenterade 12 332 personer på konferensen och i sessionen ”Green infrastructure for sustainable urban hazard management” deltog ett 50-tal åhörare. I denna session presenterade Emelie Hedlund Nilsson, industridoktorand inom DRIZZLE, resultat från en modell hon framtagit för att uppskatta mängden snö som kan deponeras i multifunktionella ytor. Multifunktionella ytor är blå-grön infrastruktur i stadsmiljö som designats för att även kunna lagra snö och hantera smältvatten. En utmaning är urban snös varierande egenskaper vilket styr hur snabbt snön smälter och påverkar i sin tur hur mycket snö som kan deponeras i ytan.

Emelie noterade att hennes forskningsämne väckte intresse och många frågor handlade om hur dessa ytor kan implementeras.

 

Emelie Hedlund Nilsson

Emelie Hedlund Nilsson, Industridoktorand, Kommundoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser