Hoppa till innehållet
water europe
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Europeiska vattenplattformens vitbok om potentiellt hälsofarliga ämnen

Publicerad: 23 februari 2021

Även om viktig lagstiftning som EU:s ramdirektiv för vatten och avloppsvattendirektivet har en positiv inverkan på den ekologiska statusen av sjöar och vattendrag i hela EU, drogs i EU:s senaste översyn av vattenlagstiftningen ändå slutsatsen att det krävs ytterligare åtgärder i samband med hantering av kemikalier.

För att stödja behandlingen av potentiellt hälsofarliga ämnen (CECs – Contaminants of emerging concern) i strategiska dokument på politisk nivå samarbetar nu tre arbetsgrupper (WG Urban Water Pollution, WG Emerging Concern och WG Bathing Waters) inom den europeiska vattenplattformen Water Europe. De ska ta fram en vitbok som kommer att identifiera den senaste tekniken, kunskapsluckor och hur dessa kan åtgärdas. Lian Lundy leder detta gemensamma initiativ, med en vitbok om hantering av potentiellt hälsofarliga ämnen i vatten som ska publiceras i juni 2021.

Lian Lundy

Lundy, Lian - Gästprofessor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser