Hoppa till innehållet
Emelie Hedlund läser Naturresursteknik
Emelie Hedlund läser Naturresursteknik Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete inom dricksvattenberedning publicerat

Publicerad: 19 maj 2019

Emelie Hedlund Nilsson avslutade före sommaren sina studier inom Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet med ett examensarbete inom dricksvattenberedning; ”Biologisk avskiljning av järn och mangan i grundvattenverk: En studie i Klöverträsk med avseende på beredningsuppehåll och årstidsvariationer”. Arbetet utfördes i samarbete med Luleå kommun.

Halterna av järn och mangan i inkommande råvatten i grundvattenverk överskrider ofta Livsmedelsverkets gränsvärden. Ett vanligt sätt att avskilja metallerna är med kaliumpermanganat, en kostsam kemikalie som ofta kräver noggrann dosering och justering av pH för att fungera optimalt. Emelie utförde ett ettårigt pilotförsök där ett råvatten med för höga halter av järn och mangan leddes genom ett filter preparerat med en bakteriekultur. Bakteriekulturen var av ett slag med förmågan att oxidera metallerna och därmed fälla ut dem ur råvattnet.

Studien visade att avskiljning med bakterier påvisade en högre reningsgrad för både järn och mangan än den befintliga kemiska avskiljningen. Den biologiska avskiljningen bibehöll hög reningsgrad trots årstidsvariationer i råvattenkvalitet, ett beredningsuppehåll i verket på ca 5 h/dygn samt utan att pH-justering av råvattnet behövdes.