Hoppa till innehållet
OB
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete om åtgärder vid reningsverk

Publicerad: 9 september 2021

Oskar Bäck, som läst civilingenjörsutbildningen Naturresursteknik, inriktning Miljö & Vatten vid Luleå tekniska universitet, har nu färdigställt sitt examensarbete. Han genomförde studien på uppdrag av Roslagsvatten AB. Målet med arbetet var att bidra med kunskap så att flotationsprocessen på Margretelunds avloppsreningsverk kan förbättras.

Ett syfte med studien var att göra en historisk analys av flotationsprocessens funktion och effektivitet avseende separation av suspenderat material från avloppsvatten. Därefter genomfördes en fullskalig försöksstudie på Margretelunds avloppsreningsverks flotationsprocess med syfte att optimera processen och hitta ett driftsätt som tillåter högre flöden och flödestoppar utan försämrad separering av suspenderat material.

Experimenten utfördes genom att två driftparametrar varierades - recirkulationsgrad av dispersionsvatten och ytbelastning. Suspenderat material mättes i både inkommande och utgående vatten för att uppskatta avskiljningsgrad och koncentrationer. Ytbelastningen visade sig ha den tydligaste påverkan på halten utgående suspenderat material. När ytbelastningen ökade, gav det en tydlig ökning av suspenderat material i utgående vatten. Resultatet visade även att recirkulationsgraden av dispersionsvattnet har en potentiell påverkan. Utgående koncentration av suspenderat material kunde minskas om recirkulationsgraden ökades.

Efter avslutade studier kommer Oskar Bäck att börja arbeta på Roslagsvatten AB som processingenjör. Han kommer att fortsätta med ytterligare studier på flotationsprocessen samt ha processansvar för ett flertal mindre reningsverk i Roslagen.

Extern handledare var Daniel Zetterström, Roslagsvatten AB. Handledare på LTU var Inga Herrmann och examinator var Annelie Hedström, också från LTU.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser