Hoppa till innehållet
AT
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete om reningsförmågan av olika biofiltermaterial i svenskt klimat

Publicerad: 2 november 2022

Anna Träff har avslutat sin studier inom civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik med inriktning Miljö och Vatten vid Luleå Tekniska Universitet.

Inom ramen för sitt examensarbete ”Evaluation of pollutant removal performance of stormwater biofilters in a Swedish climate; Comparison of three different filter media designs” undersökte hon reningsförmågan av totala och lösta tungmetaller, fosfor, kväve och totalt supenderat material (TSS) hos tre dagvattenbiofilter i Malmö, med olika konfigurationer av filtersektionen. Den hade antingen sandbaserat filtermaterial utan nedsänkt zon eller ett sandbaserat filtermaterial med vattenmättad zon; tredje typen hade ett filtermaterial bestående av lika delar sandbaserat material och pimpsten.

Resultaten visade god reningsförmåga i rådande klimat hos biofiltren med enbart sand, speciellt för metaller och TSS. En minskning av totala halter fosfor och kväve kunde i regel också uppnås i viss grad. För biofiltret som innehöll en blandning av sand och pimpsten var reningskapaciteten lägre för alla parametrar i jämförelse med de andra två biofiltren.

Handledare för examensarbetet var Godecke Blecken; Maria Viklander var handledare.