Hoppa till innehållet
fr
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete om sorptionsförmågan av dagvattenföroreningar hos olika materialblandningar

Publicerad: 7 september 2021

Fredrik Rydholm har avslutat sin studietid vid Luleå tekniska universitet, där han gick civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik med inriktning Miljö och Vatten

Som avslutning på sin studietid genomförde han ett examensarbete med titeln: “Sorption of Stormwater Pollutants for Five Material Mixtures: A Batch Equilibrium Study” i samarbete med Östersunds kommun i syfte att studera hur rening av dagvatten kan förbättras med avseende på metaller och fosfor.

Fem olika materialblandningar innehållande jord och bergkross tillsammans med olika mängder av Lecakulor och biokol undersöktes genom skaktester i labbmiljö. Resultaten från studien visade att reningseffekten från jord och bergkross var mest effektiv för metaller som bly och krom, samtidigt som användandet av biokol och Lecakulor inte visade någon önskad positiv effekt, inte heller ur ett ekonomiskt perspektiv.

Tore Johansson, Östersunds kommun, var extern handledare och Jiechen Wu, Luleå tekniska universitet, var handledare. Examinator var Godecke Blecken.

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser