Hoppa till innehållet
Charlotta Jernå har studerat Civilingenjör Naturresursteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete om våtkomposten i Hölö, Södertälje

Publicerad: 30 juni 2022

Charlotta Jernå har studerat civilingenjör naturresursteknik, inriktning miljö och vatten vid Luleå tekniska universitet. Hon har nu färdigställt sitt examensarbete. Arbetet har syftat till att utvärdera våtkomposten i Södertälje som är en del av kommunens kretsloppssystem.

Sedan 2012 finns en anläggning för behandling av klosettvatten i Södertälje. Klosettvattnet kommer från slutna tankar och hygieniseras genom våtkompostering och tillsats av urea. Efter behandlingen kan klosettvattnet användas som gödsel och spridas på åkermark.
 
Examensarbetet kan kortfattat sammanfattas i två delar. Den första var att utvärdera anläggningen gällande massflöden och gasutsläpp. Beräkningar skulle baseras på tillgängligt underlag, främst analysresultat från årliga provtagningar. Variationen i underlaget bidrog till stor osäkerhet i beräkningarna att inga säkra slutsatser kunde dras.
 
Den andra delen handlade om att undersöka möjligheter att inkludera mer substrat och utveckla en provtagningsplan för latrin. Mängden substrat som behandlas bedömdes kunna öka främst genom att säkerställa leverans från slutna tankar. Vattenhalten i substratet skulle kunna sänkas genom att samla in latrin som lagrats i slutna tankar hos kolonilottsföreningar.
 
Handledare och examinator vid LTU var Inga Herrmann respektive Annelie Hedström. Examensarbetet genomfördes i samarbete med Telge Återvinning och Miljökontoret i Södertälje kommun. Efter studierna kommer Charlotta Jernå att fortsätta hos Telge Återvinning för ett vidare arbete med våtkomposten samt andra projekt.

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser