Hoppa till innehållet
damm
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete undersökte dagvattendammar

Publicerad: 1 september 2021

Felix Karlsson, som har studerat Civilingenjör Naturresursteknik med inriktning på miljö och vatten, har nyligen publicerat sitt examensarbete ”Urban stormwater ponds: Evaluation of heavy metals and organic pollutants in stormwater and stormwater sediments”

Syftet med studien var att ta bedöma de miljömässiga riskerna med förorening av utloppsvatten och sediment från dagvattendammar av både tungmetaller och kolväten. Det ingick också att söka relationer mellan föroreningsnivåerna och egenskaperna hos varje damms upptagningsområde.

Resultaten visade att koncentrationerna i både utloppsvatten och sediment ibland överskred riktvärdena, med zink och bly som de mest kritiska föroreningarna. Inga korrelationer hittades mellan föroreningskoncentrationer och upptagningsegenskaper, områden med ogenomträngligt material, dammar, dammarnas ålder och trafikintensitet. Källorna till Zn, Cu och Pb verkade dock vara lika eftersom alla koncentrationer korrelerade. Dessutom var sedimentens färg och konsistens indikativa på kontaminering, med lösta svarta sediment som visade sig vara mer förorenade än klibbiga, gråa sediment, möjligen på grund av skillnader i partikelkällor.

Studien genomfördes i samarbete med Laholmsbuktens VA som ansvarar för dricksvatten och avloppssystem i Halmstad och Laholm. Handledare var Kelsey Flanagan och examinator Lian Lundy från VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

Kelsey Flanagan

Flanagan, Kelsey - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491284
Lian Lundy

Lian Lundy, Gästprofessor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser