Hoppa till innehållet
FPS logga
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

FanpLESStic-sea slutkonferens hölls 30 november

Publicerad: 10 december 2021

Landbaserade källor utgör en stor del av den mikroplast som finns i haven. Till exempel har det visat sig att 35 % av mikroplasten i haven består av syntetiska fibrer och 28 % av däckgummi.

Den 30 november genomfördes slutkonferensen för projektet FanpLESStic-sea, finansierat av Interreg Baltic Sea Region och med elva deltagande parter från länder runt Östersjön. Under det treåriga projektet har en rad informationskampanjer om mikroplast genomförts, prover har tagits i olika delar av urbana vattensystem (dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten), testning av reningstekniker för dagvatten och spillvatten har utförts, och mycket, mycket mera.

Konferensen har varit lärorik på många sätt. Till exempel konstaterades att de huvudsakliga källorna till mikroplast i dagvatten kommer från den urbana miljön och inte atmosfärisk deposition från långväga källor.

Konferensen spelades in, länk finns nedan.

Projektet lider nu mot sitt slut men misströsta inte, på projekthemsidan kan du hitta all samlad information och nyhetsnotiser.

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Heléne Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser