Hoppa till innehållet
Per-Albin Norman  Foto: Privat
Per-Albin Norman Foto: Privat Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Filtermaterial för sorption av koppar och zink

Publicerad: 4 april 2018

Per-Albin Norman som läst Miljö och Vatten på civilingenjörprogrammet Naturresursteknik har nu färdigställt sitt examensarbete ”Filtermaterials for sorption of Cu and Zn in stormwater treatment: a batch equlibrium and kinetic study”. Arbetet har genomförts i samarbete med Dag&Nät inom Formasprojektet Yteffektiv dagvattenrening – Var? När? Hur?

Skakförsök genomfördes i labb för att undersöka fem olika filtermaterials förmåga att sorbera koppar och zink samt för att undersöka hur snabb reaktionerna är. Vidare undersöktes i vilken utsträckning koppar och zink konkurrerar om sorptionsplatserna i filtermaterialen.

Resultaten visade att biokol hade den största sorptionsförmågan följd av torv, bark, sidenört och polypropylen. Vid högre koncentrationer av både koppar och zink i lösningen sorberades i koppar i mycket högre utsträckning än zink jämfört med de försök då enbart zink fanns i lösningen. Kinetikförsöken visare även att reaktionen mellan metallerna och sorbenterna var snabb – på 5-10 minuter hade det mesta av metallerna sorberats.

Resultaten indikerade också att metallerna adsorberades till filtermaterialens ytor och att en utfällning av metallerna ej var sannolik, berättar Per-Albin Norman.

Per-Albin Norman har nu avslutat sina studier vid Luleå tekniska universitet och börjat arbete som konsult på SWECO i Luleå där han kommer att arbeta med dagvatten.

Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Inga Herrmann

Herrmann, Inga - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528