Hoppa till innehållet
Stadsomvandling Kiruna i Fokus vid konferens. Foto Kjell-Åke Halldén
Stadsomvandling Kiruna i Fokus vid konferens. Foto Kjell-Åke Halldén

Forskning lägger grund till stadsomvandlingar

Publicerad: 13 december 2011

Ett samhälle som bygger på hållbarhet i allt från byggande, resande, avlopp till extrema situationer relaterade till klimatet, var ämnen i en stor konferens om stadsomvandlingen i Kiruna arrangerad av Luleå tekniska universitet. Under konferensen slutredovisades forskningsprojektet ”Nya Giron” samtidigt som ett helt nytt projekt ”Alice” presenterades.

– Stadsomvandlingen i Kiruna handlar inte bara om att flytta byggnader, bygga nya vägar och järnvägar. Det är mycket mer komplext och handlar t ex om medborgarinflytande och samtidigt hur man på ett hållbart sätt kan anpassa den ”nya” staden till en ny klimatsituation. Därför kan LTU:s breda forskningsansats, där en rad områden studeras, bidra till såväl nationellt som internationellt intressant kunskap, säger Lena Goldkuhl LTU, som var ansvarig för konferensen.

Konferensen hölls i Jukkasjärvi och temat var inriktat mot de senaste rönen inom området innovativ samhällsomvandling. Under konferensen slutrapporterades projekt Nya Giron som Luleå tekniska universitet varit huvudansvarig för. Nya Giron är forsknings- och utvecklingsprogram för hållbart samhällsbyggande med specifik inriktning på samhällsomvandlingen i Kiruna, som bl a finansieras av EU. Tillsammans med kommunen och dess invånare har forskarna utvecklat lösningar där miljövänlig teknik integreras med sociala processer till ny bebyggelse och infrastruktur.

Samtidigt som Nya Giron avslutas har Luleå tekniska universitet beviljats 25 miljoner till en stark forskningsmiljö (kallad Alice) från Forskningsrådet FORMAS som stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Inom Alice ska stadsomvandlingarna både i Gällivare/Malmberget och Kiruna studeras. Den nya forskningsmiljön presenterandes under konferensen. stadsomvandlingarna i både Gällivare/Malmberget och Kiruna studeras. Den nya forskningsmiljön presenterades under konferensen.

Förutom Luleå tekniska universitet, som arrangerat konferensen, medverkade bl a representanter för LKAB, Kiruna kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket, teknikkonsultföretaget Sweco, Tekniska Verken i Kiruna och Tyréns konsultföretag inom samhällsbyggnad. Kvällen innan konferensen gavs kirunaborna möjlighet att mingla med LTU:s forskare i kommunens stadshus.