Hoppa till innehållet
DRIZZLE

Forskningsprojekt lyfts som goda exempel i regeringsinitiativ

Publicerad: 25 november 2019

Ett av regeringens initiativ för att stimulera export och investeringsfrämjande inom svenska smarta städer-lösningar är Smart City Sweden.

Grön Nano Logo

I Smart City Sweden-plattformen är det främst fokus på företag, men forskningsfinansiären Vinnova tycker att det även är viktigt att lyfta innovationsmiljöer, testbäddar m.m. Därför har Vinnova valt att lyfta fram totalt tio forsknings- och innovationsprojekt, där ”DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering” samt ”GrönNano – innovativ dagvattenhantering” utgör två av de goda exemplen. Båda projekten drivs av forskningsgruppen VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lena Goldkuhl

Lena Goldkuhl, Projektkoordinator

Telefon: 0920-492893
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser