Hoppa till innehållet
Projekt PRECISE
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Första finansierade projekten inom PRECISE

Publicerad: 26 oktober 2022

Nu påbörjas de första forskningsprojekten inom framtidsområdet för hållbar precisionshälsa – PRECISE. Närmare 5 miljoner kronor fördelas på 28 beviljade startprojekt. Tillsammans representerar projekten många aspekter av precisionshälsa, från diagnos på molekylnivå av tidiga sjukdomstillstånd till hälsofrämjande åtgärder vid renovering av hus.

Mer precisa analysredskap för tidig diagnostisering, mer precis teknik för att identifiera exponeringar i miljön eller för att identifiera beteendeförändringar i vardagen, proaktiva digitala interventionsprogram, säkerställa god inomhusmiljö och hälsofrämjande utomhusmiljöer. Detta är bara några av ämnena för projekt som beviljats finansiering inom den första utlysningen i framtidsområdet PRECISE.

– De här startprojekten kommer vara viktiga för utvecklingen av PRECISE. Det är en kick-start för att vidareutveckla forskningen inom precisionshälsa vid Luleå tekniska universitet och hitta nya samarbetskonstellationer. Utlysningen genererade ett stort intresse och det var mycket hög kvalitet på ansökningarna, säger Fredrik Nikolajeff, professor i medicinsk teknik och vetenskaplig ledare för PRECISE.

Projektansökningarna bedömdes utifrån sin relevans för precisionshälsa, förslagens originalitet och nyskapande samt teamens kompetens och komplementaritet.

Av 41 ansökningar beviljades 28 startprojekt bidrag med sammanlagt närmare 5 miljoner kronor. Under 2023 planeras nya utlysningar för långsiktiga satsningar och finansiering av doktorander. PRECISE är en del av en femårig satsning på framtidsområden för att stärka och positionera forskningen vid Luleå tekniska universitet.

Projekt som beviljats bidrag inom PRECISE 2022:

 

Godecke-Tobias Blecken, SBN, VA-teknik:
Which blue-green infrastructure implementation scenarios are best tailored to support public health.

Behzad Ghodrati, SBN, Drift och underhållsteknik:
Development and learning to use digital AI-based tools for prevention of workload injuries and improvement of the physical working environment - an intervention study

Kerstin Ramser, TVM, exprimentell mekanik:    
Noninvasive optical detection and investigation of blood related diseases.

Lars Nyberg, HLT, fysioterapi:
Designing and evaluating precise interventions for life space mobility in old age.
        
Maria Larsson-Lund, HLT, arbetsterapi:
Strategies for Empowering activities in Everyday life (SEE): an early and precise internet- based self-management rehabilitation intervention in 1177 for people with long-term pain.
        
Lars-Göran Westerberg, TVM, strömningslära:
Microfluidie blood plasma separation for precision medicine near the patient.

Jun Zhao, TVM, maskinelement:
Self-powered cardiovascular biosensors for wireless personalized precise health monitoring enabled by triboelectric nanogenerator.
        
Jeaneth Johansson, ETKS, entreprenörskap och innovation:
Precise Business Models for Digital Healthcare Solutions.

Kevin Lau, SBN, arkitektur:
Active Urban Design for Physical Activity of Children (ACUDPAC).

Anneli Nyman, HLT, arbetsterapi:
Develop precise methods using technology to detect and evaluate daily activities in the Human Health and Activity lab.

Hrishikesh Chowdhury, SBN, gränsytors kemi:
Spontaneous Formation of Carcinogen.

Mats Jakobsson, ETKS, arbetsvetenskap:
Hälsans sociala rum.

Oliya Abdullaeva, HLT, medicinsk teknik:
Precision Health for Women with Chronic Conditions.

Arne Nykänen, SBN, teknisk akustik:
Healthy homes - a pilot study of wind farms' effects on health and well-being.

Malin Eneslätt, HLT, omvårdnad:
The DöBra cards 2.0: Co-creating a digital conversation tool for identifying individual end-of-life values and preferences to person-center end-of-life care and treatment.
        
Ylva Backman, HLT, pedagogik:
Cross-disciplinary measurement of health and development for students with disabilities participating in dialogic interventions.

Ulrik Röijezon, HLT, fysioterapi:
Remote supervised PRECISE rehabilitation for people with rheumatic arthritis using VR-technology.

Per Lindgren, SRT, kommunikations- och beräkningssystem:
RTIC PRECISE.

Örjan Johansson, SBN, teknisk akustik:
The effects of noise characteristics on children with neurodevelopmental disorder and persons with hyperacusis focusing on school and public spaces regarding exclusion and health effects.
        
Sofia Lidelöw, SBN, byggproduktion och Teknik:
Thinking before renovating: Ex-ante assessment of indoor environment and health effects.

Vaibhav Sharma, HLT, medicinsk teknik:
A Roadmap to Digital Assessment and Effective Management of Pain.

Oleg Antzutkin, SBN, gränsytors kemi:
State-of-the-art infrared microscopy for molecular investigation of mechanisms leading to Alzheimer's disease and cancer.

Viktor Gardelli, HLT, pedagogik:
Digital tools to promote precise health promoting interventions among persons with aphasia and other communication difficulties through facilitated dialogs.
        
Torbjörn Löfqvist, SRT, elektroniksystem:
Utveckling av tunn fingerburen ultraljudsarray baserad på PMUT+ASIC teknologi.

Torbjörn Löfqvist, SRT, elektroniksystem:
Multimodal fotoakustisk sensorteknik för samtidig 2-D avbildning och funktionalisering av vävnad.

Solomon Oyelere, SRT, distribuerade datorsystem.
Toward addressing mental health: personalized virtual reality and gamification intervention.

Anuttam Patra, SBN, gränsytors kemi:
In search of Biocompatible and Bioactive Materials - International Collaborations.

Karin Zingmark, HLT, omvårdnad:
Early detection of dementia using AI.