Hoppa till innehållet

Funktion av reningssystem för BDT-vatten

Publicerad: 30 mars 2023

Den 28 februari 2023 presenterade Mashreki Sami sin licentiatuppsats "Funktion hos enskilda anläggningar och en grön vägg för behandling av bad-, disk- och tvättvatten”. Diskussionsledare vid licentiatseminariet var Sahar Dalahmeh från Uppsala universitet.

Det övergripande syftet med licentiatuppsatsen var att bidra med ny kunskap om reningssystem för källsorterat bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) genom att undersöka reningseffektiviteten hos lokala minireningsverk och en grön vägg.

Totalt åtta minireningsverk av fyra olika typer och en grön vägg med fem olika filtermaterial och tre olika hydrauliska belastningar undersöktes. Filtermaterialen som användes i den gröna väggen var pimpsten, hampafiber, biokol, kaffesump och komposterad fibermull (CFS) och bevattningen skedde med 4,5, 9 och 18 liter per dag. Reningssystemen utvärderades baserat på förmågan att rena BOD, kväve, fosfor och bakterier (E. coli och enterokocker).

Nytt med arbetet som presenterats i licentiatuppsatsen är att BDT-vattnet som användes för testerna inte var konstgjort som i de flesta andra studier utan ett ”äkta” BDT-vatten från Recolab i Helsingborg. Filtermaterialen som testades i den gröna väggen var naturliga material eller återanvänt avfallsmaterial, vilket inte studerats tidigare. Dessutom har förekomsten av mikroplaster i BDT-vatten och retentionsförmågan av mikroplast hos sådana reningssystem för BDT-vatten inte undersökts tidigare.

Mashreki Sami

Mashreki Sami, Doktorand

Telefon: 0920-491829
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser