Hoppa till innehållet
vatten
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

GREW – ett nytt Formasprojekt om återanvändning av gråvatten

Publicerad: 15 december 2022

GREW är ett femårigt interdisciplinärt forskningsprojekt, finansierat av Formas. I projektet undersöks olika aspekter kring återanvändning av bad-, disk- och tvättvatten.

Forskare från flera discipliner (VA-teknik, statsvetenskap, kretsloppsteknik och kemi) vid flera universitet (Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet) samarbetar inom projektet med intressenter (kommuner) för att ta fram forskningsresultat i relation till: transitionsprocessen hos VA-organisationer, innehåll och avlägsnande av mikroföroreningar för dricksvattenanvändning och annan användning samt systemanalys som beslutsstöd.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Elisabeth Kvarnström

Elisabeth Kvarnström, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634