Hoppa till innehållet
Bild; Godecke Blecken, doktorand vid LTU som fått fint stipendium
Godecke Blecken, doktorand vid LTU som fått fint VA-stipendium. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Godeckes forskning får VA-stipendium

Publicerad: 18 maj 2010

Godecke Blecken doktorand vid Luleå tekniska universitet får VA experten Peter Stahres stipendium för sina forskningsresultat. Smutsigt dagvatten får rinna genom växter och jord på en speciell yta där det filtreras och blir rent. Så kan man lite förenklat beskriva Godecke Bleckens ”rain garden” i vilken han genomfört flera framgångsrika tester.

- Det är mycket bra att tekniken uppmärksammas i Sverige och att man börjar använda den här, det är det viktigaste och sen blev man ju lite glad, säger Godecke Blecken, doktorand vid Luleå tekniska universitet, som på tisdagen fick ta emot Peter Stahres stipendium.

Peter Stahres stipendium på 50 000 kronor delas ut på branschorganisationen Svenskt Vattens årsmöte tisdagen den 18 maj. Peter Stahre som avled i cancer 2008 var känd både nationellt och internationellt för sina idéer och landvinningar inom dagvattenområdet.

Tekniken med biofilter är känd sen tidigare och ”raingarden” blir ett estetiskt inslag i stadsbilden, men en hel del kunskap saknas fortfarande och det är där som Godecke Bleckens forskning kommer in i bilden. ”Godecke Bleckens arbete håller hög kvalitet och är praktiskt användbart, vilket gör det till ett arbete i Peter Stahres anda” kan man bl a läsa i stipendiekommitens motivering. Blecken har i samarbete med sin projektgrupp vid Luleå tekniska universitet, löst en lång rad problem som har att göra med kyla, torka, ackumulation av metaller och vattenmättnad.

Hans temperaturtester i ett klimatrum på LTU visar att biofilter även renar vatten i kalla temperaturer, vilket även bekräftas av försök i en pilotanläggning. Hans tester visar även att metaller fastnar i biofiltret översta lager vilket har betydelse för såväl underhåll som för dimensionering av anläggningen, vilket i sin tur minimerar byggkostnaderna. Även andra tester ingår i forskningsprojektet som genomförs i samarbete med Monash Universitetet i Melbourne och Norges tekniska, naturvetenskapliga universitet i Trondheim.

I höst kommer Godecke Blecken att disputera med sin avhandling om biofiltrering av dagvatten.