Hoppa till innehållet
10:00 21 nov
GrönNano slutkonferens 2017
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

GrönNano konferens, 21-22 november 2017

21 - 22 nov. 2017, 10:00
Stockholm, Näringslivets hus, Storgatan 19, 114 51 Stockholm
Svenska
Publicerad: 19 december 2017

Den 21 - 22 november hölls en dagvattenkonferens om den forskning och utveckling som skett inom det Vinnovafinansierade projektet GrönNano. Drygt 100 personer närvarade och många dagvattenaspekter presenterades och diskuterades under konferensens två dagar.

David Rencrantz från Vinnova inledde med att ge en bakgrund till satsningen för utmaningsdriven innovation (UDI) och därefter följde många presentationer på olika teman: Dagvattenkvalitet, Utjämning, Dagvattenrening- och system samt Dagvattenplanering.

Här följer ett axplock från programmet: Sarah Lindfors (LTU) visade på andelen sant lösta föroreningar i dagvatten. Kerstin Magnusson (IVL) och Heléne Österlund (LTU) berättade om förekomsten av mikroskräp i dagvatten. Thomas Larm (Stormtac) presenterade de nya reningsmoduler som byggts upp i StormTac Web. Under konferensens andra dag presenterade Emil Eriksson (Järven Ecotech) en teknik som de utvecklat för att tömma dammar på sediment. Pehr Andersson (Växjö) berättade om hur de utvecklat sin dagvattentaxa. Jenny Florberger (Östersunds kommun), Lena Blom (Göteborg Kretslopp & Vatten) och Linnea Mothander (MSVA) fick reflektera över dagvatten i planeringen och hur man kan samverka om detta. Konferensen avslutades med att de nybyggen som skett inom ramen för GrönNano presenterades. Dessa är biofilteranläggningen på Neptunigatan i Malmö, en filteranläggning för vägdagvatten i Sundsvall och de experimenttak som byggts på LTU. Väl mött!
 

…Och naturligtvis ser vi fram emot kommande dagvattenkonferenser då resultaten från GrönNanos nybyggen kan presenteras.

Vinnova_RGB.jpg

Taggar