Hoppa till innehållet

Gröna VA-nät minskar översvämningsrisk

Publicerad: 8 december 2014

Med gröna stadsmiljöer och avancerad rening av dagvatten vill Luleå-forskarna Heléne Österlund och Annelie Hedström minska risken för översvämningar, dämpa miljöpåverkan från föroreningar och skapa hållbara stadsmiljöer.

Forskningsprojektet Grön Nano - Innovativ vattenhantering, leds av Luleå tekniska universitet och tar ett helhetsgrepp på system som hanterar dagvatten, dvs regn och smältvatten från snö.

Dagvattensystemen i Sverige, och i västvärlden, klarar inte att hantera stora regnmängder orsakade av klimatförändringar. Samtidigt ställer EU krav på att minska föroreningar i sjöar och vattendrag, dit dagvattnet ofta leds och släpps ut orenat, säger Annelie Hedström och Heléne Österlund, VA-teknik, Luleå tekniska universitet.

Skräddarsyr lösningar för världsmarknaden

Skräddarsydda gröna paketlösningar för att ta hand om dagvatten, och för försäljning på svensk och internationell marknad, är slutmålet för forskarna och de 26 parter som medverkar i projektet. Inom projektet utvecklas bl. a. innovativa reningstekniker, nya underhållslösningar, ny kunskap om vilka föroreningar dagvatten innehåller och metoder för att bygga grönare städer.

Forskare, kommuner, vattenbolag, tillverkare och konsulter samarbetar brett med att ta fram allt från avancerade mikrofilter, för att rena dagvatten från riktigt små partiklar och lösta föroreningar, till underhållslösningar och verktyg för att försköna och förbättra miljön i städer med hjälp av grön infrastruktur som biofilter, gröna tak m. m.

Idag renas dagvatten ibland i dammar där föroreningarna lagras i bottensedimentet. En risk med dammarna är att föroreningar som lagrats i dammen senare hamnar i miljön. Detta är även ett problem som hanteras i GrönNano-projektet som finansieras av VINNOVA m. fl. och har en total budget på 22 M kr.

 

Kontakta forskarna: 

Annelie Hedström

Helene Österlund