Hoppa till innehållet
DS
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Gröna tak för minskad avrinning i subarktiskt klimat?

Publicerad: 25 oktober 2022

Hur bra fungerar gröna tak för att minska avrinningen i subarktiskt klimat? Det är frågan som Dag Schéele som har läst civilingenjör Arkitektur på LTU, undersökte i sitt examensarbete ”Dagvattenhantering med gröna tak i subarktiskt klimat”.

Genom analys av data från gröna tak i Kiruna och Umeå kunde retentionen kvantifieras. Även i subarktiskt klimat kunde de olika taken minska avrinningen med 60 till 70 procent på årsnivå. För taket i Umeå byggdes även en modell för att vidare studera vilka designfaktorer som var viktiga för takets hydrologiska prestanda. Det visade sig att djupet av taksubstratet har en stor effekt på takets retentionsförmåga, medan takets lutning eller längden av flödesvägen över taket var av mindre betydelse. Detta indikerar att man har ganska stor frihet att designa taket utifrån till exempel estetiska övervägningar utan negativ påverkan av takets funktion.

Mätningarna i Umeå utfördes i samarbete med VAKIN och i Kiruna i samarbete med Tekniska verken och NCC. Ico Broekhuizen och Joel Lönnqvist har varit handledare för examensarbetet och Godecke Blecken examinator.

dvh